Suport Tehnic - sunsys.ro

Suport tehnic case de marcat.

Mai jos regasiti formularul de sesizare prin care puteti face dovada de anuntare a unitatii noastre de service asupra defectarii casei de marcat. Acesta reprezinta o dovada in fata organelor de control privind dovada anuntarii defectiunii casei de marcat.

Dupa completarea formularului de mai jos veti primi un email cu datele complatate si un sms la numarul de telefon specificat in formular, acesta contine detaliile casei de marcat, data si ora sesizarii si numarul de inregistrare.

ATENTIE !!!  Aveti obligatia conform legii ca toate vanzarile sa fie notate in REGISTRUL SPECIAL pana la repunerea in functiune a casei de marcat.

Formular sesizare:

Conform Normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999: ” in situatia defectarii casei de marcat, operatorii economici utilizatori consemneaza in cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora la care au anuntat defectarea acestuia si pastreaza confirmarea scrisa, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectarii aparatului de marcat electronic fiscal”.

Articol din lege:

„(8^1) In cazul prevazut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligatia sa notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incat utilizatorul sa poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, in fata organelor de control. La momentul comercializarii aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic notifica distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de partile contractante nu este valabila.”

ATENTIE !!!  Aveti obligatia conform legii ca toate vanzarile sa fie notate in REGISTRUL SPECIAL pana la repunerea in functiune a casei de marcat.