Procedura de defiscalizare - sunsys.ro

Procedura de defiscalizare a casei de marcat

Pasii pentru defiscalizarea casei de marcat sunt urmatorii:

1. Se redacteaza – declaratie pe propria raspundere pentru predarea memoriei fiscale, se semneaza.

2. Contabilul / persoana desemnata cu semnatura digitala pentru semnarea declaratiilor electronice (ex. D394, D112, D100) – completeaza o Declaratie F4105 cu mentiunea „DEFISCALIZARE AMEF”- punctul E.6 din declaratia F4105. ca fisiere de atasat la declaratie (.zip Max 10Mb) sunt urmatoarele:

 • Declaratia pe propria raspundere pentru predarea memoriei fiscale – semnata
 • Copie CI administrator
 • Copie CIF – daca este platitor de TVA

Atentie declaratia se pastreaza, se listeaza impreuna cu recipisa si documentele anexate pentru prezentarea declaratiei F4105 la unitatea de service.

3. Programare Defiscalizare + transmiterea facturii pentru executarea modificarilor.

4. Desifcalizarea casei de marcat

A)  Trebuie sa va prezentati la defiscalizare in ziua programarii cu:

 • Casa de marcat functionala
 • 2 role de hartie
 • Declaratie de instalare
 • NUI – numarul unic de identificare obtinut la fiscalizarea casei de marcat.
 • Carte de interventie
 • Copie CUI
 • Copie CI administrator
 • Copie CIF – daca este platitor de TVA

B) Din casa de marcat se listeaza un raport al memoriei fiscale de la primul Z pana la ultimul. – operatiune service

C) Se extrage memoria fiscala impreuna cu jurnalul electronic, acestea se sigileaza intr-un plic si se pastreaza 5 ANI – operatiune service

D) Se intocmesc 4 Procese verbale cu predarea memoriei fiscale – operatiune service

5. Se emite o factura fiscala cu datele casei de marcat (vezi factura achizitie) catre unitatea de service pentru instrainarea casei de marcat .

6. Contabilul / persoana desemnata cu semnatura digitala pentru semnarea declaratiilor electronice (ex. D394, D112, D100) – completeaza din nou o Declaratie F4105 cu mentiunea „INSTRAINARE AMEF”- punctul E.5 din declaratia F4105. (atentie declaratia se pastreaza, se listeaza impreuna cu recipisa pentru prezentarea declaratiei F4105 la service) ca fisiere de atasat la declaratie(.zip Max 10Mb) sunt urmatoarele:

 • Factura instrainare
 • Proces verbal predare memoriei fiscale
 • Alte documente care stau la baza predarii memoriei fiscale

7. Completarea declaratiei F4103 de catre unitatea de service pentru anularea seriei fiscale (NUI).

8. Unitatea de service revinde casa de marcat catre societate.