Obligativitate contract service - sunsys.ro

OBLIGATIVITATE CONTRACT DE SERVICE PENTRU CASA DE MARCAT

Conform legislatiei in vigoare!

 

DE CE ESTE OBLIGATORIU CONTRACTUAL DE SERVICE PENTRU CASA DE MARCAT?

Contractul de service este obligatoriu conform HG804/2017 punctul 93. care actualizeaza HG479/2003, este specificat urmatoarele:

“93. La articolul 102, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:

(8) Distribuitorii autorizați sau unitățile acreditate din rețeaua acestora au obligația să anexeze la cartea de intervenții o copie a contractului de service pentru aparatul în cauză, pentru perioada de garanție sau pentru perioada de postgaranție, după caz.

(9) În situația în care la punctul de lucru al utilizatorului funcționează aparate de marcat electronice fiscale de același tip, iar service-ul este asigurat de același distribuitor sau unitate acreditată a acestuia, contractul de service prevăzut la alin. (8) se anexează la o singură carte de intervenții.”

 

Conform OUG 28/1999 modificat prin OUG 91/2014 este specificat urmatoarele:

“7. Articolul 5 (12) Distribuitorii autorizaţi sau unităţile acreditate pentru service sunt obligaţi să ţină evidenţa intervenţiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistenţă tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenţiei tehnice asupra aparatului în cauză. Intervenţiile tehnice şi/sau reparaţiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizaţi sau unităţilor acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcţionare a aparatului.”

“10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art. 10. – Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: (11); i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;”

 

Conform HG804/2017 care actualizeaza HG479/2003 este specificat urmatoarele:

“ART. 106 (1) Unitățile acreditate pentru service trebuie să aibă menționată în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 9511, și să dispună de minimum 2 tehnicieni de service specializați în domeniu.

(2) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau ai unităților de service acreditate, să asigure:

  1. a) intervenția promptă și gratuită, la solicitarea organelor de control;
  2. b) instalarea aparatului nou, înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată, după caz, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;
  3. c) instruirea utilizatorului, completarea cărții de intervenții a aparatului, întocmirea unui dosar de asistență tehnică pentru fiecare aparat și semnarea declarațiilor de instalare;
  4. d) efectuarea a cel puțin o verificare anuală a aparatelor de marcat electronice fiscale și îndeplinirea oricăror altor obligații ce revin unităților de service potrivit ordonanței de urgență și prezentelor norme metodologice.

ART. 107 (1) Operaţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b) se fac gratuit în perioada de garanţie, iar în perioada de postgaranţie contra cost, pe bază de contract încheiat de utilizator cu unitatea de service acreditată.

(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu următoarele condiţii: a) notificarea distribuitorului autorizat asupra opţiunii; b) unitatea de service pentru care se optează să fie acreditată să efectueze service în judeţul sau în municipiul Bucureşti, unde este instalat aparatul.

 

 CONFORM ARTICOLELEOR SPECIFICATE MAI SUS, CONTRACTUL DE SERVICE ESTE OBLIGATORIU.

 

Daca nu aveti un contract de service valid si declarant pe formularul F4102, NU AVETI ASIGURATA ASISTENTA si de asemenea in cazul unui control sunteti expusi sanctiunilor in cazul nefunctionarii sau functionarii defectuoase a casei de marcat;

In perioada de garantie un contract de service poate fi foarte folositor utilizatorului avand consultanta telefonica si interventii la punctul de lucru si scutindu-l de drumuri pana la firma de service.

ATENTIE !!! Compania noastra nu vinde case de marcat fiscale fara a incheia un contract de service, acesta este obligatoriu la achizitionarea casei de marcat!

Legea caselor de marcat este accesibila aici: >>Legislatie case de marcat<< de unde poate fi descarcatata si citita legea in prealabil.

Puteti opta pentru contract de service: 

 

Pentru mai multe detalii, va rugam nu ezitati sa ne contactati. 0787444116 / 0213507244

Articole preluate de pe: https://www.mfinante.gov.ro/aparate.html?pagina=domenii ; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194391