Procedura Transfer

PROCEDURA DE TRANSFER A UNEI CASE DE MARCAT PE O ALTA SOCIETATE

Descarca aici versiunea pdf


Pentru a transfera o casa de marcat pe o alta societate sunt necesari urmatorii pasi:

Pasul 1. Predarea memoriei fiscale la Administratia Financiara de care apartine locatia initiala a punctului
de lucru. La Administratia Financiara trebuie sa prezentati:

      – Cartea de Interventii (contine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;

 • Certificarul de Inmatriculare al firmei – copie;
 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA (CIF) – copie (daca e cazul);
 • Cerere catre Administratia Financiara de sector ( se completeaza la administratie);
 • Declaratie de instalare: original + copie;
 • Adresa D.G.F.P. : original + copie;
 • Stampila societatii;
 • CI al administratorului societatii sau a persoanei care preda memoria fiscala;
 • Delegatie a persoanei care preda memoria fiscala;

  Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service –autorizat pentru aparatul respectiv, in prezenta unui inspector specializat.

Pasul 2. Anularea numarului de ordine alocat de Directia Generala a Finantelor Publice, Dosarul va contine:
       

 •  Cerere tip pentru anularea numarului de ordine;
 •  Certificat de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P in original;
 •  Copie dupa Procesul Verbal de predare a memoriei fiscale;
 •  Copie dupa CUI ( dupa CIF doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
 •  Copie dupa Contractul de munca al reprezentantului sau copie dupa Actul constitutiv  (in cazul actionarilor) s-au imputernicire. Puteti descarca aici imputernicirea tip;
 •  Copie dupa CI / BI a administratorului sau a asociatului.

Va rugam sa retinetineti faptul ca la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care directia
respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Dovada anularii seriei fiscale se elibereaza in 5 zile lucratoare.

Pasul 3. Achizitia unei noi memorii fiscale.

Pasul 4 : Emiterea unei facturi de retur  catre societatea care a incetat sa foloseasca casa de marcat si
emiterea unei noi facturi de vanzare catre societatea care va prelua casa de marcat. Pentru aceas procedeu sunt necesare:

 • chitanta si factura  din partea societatii care renunta la casa de marcat;
 • datele societatii care preia casa de marcat pentru emiterea unei facturi si a unei chitante decumparare;
 • Stampila societatii.

Pasul 5: Pentru obtinerea seriei fiscale pentru noua memorie a casei de marcat trebuie intocmit dosarul
ce se depune ulterior la Directia Generala a Finantelor Publice (D.G.F.P.) a Municipiului Bucuresti (sau
resedinta de judet) in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru. Acesta va contine:

5.1 De la firma dvs:

 • Copie dupa Codul Unic de Inregistrare (CUI);
 • Copie dupa Certificat de Inregistrare Fiscala (CIF) – doar in cazul firmelor platitoare de TVA;
 • Copie dupa dovada punctului de lucru unde va functiona casa de marcat (contract inchiriere, comodat, vanzare-cumparare, certificat constatator;
 • Declaratie pe propria raspundere in cazul in care casa de marcat se va utiliza in regim ambulant/volant. In acest caz trebuie sa existe in Actul Constitutiv (pentru Bucuresti) sau Certificatul Constatator (pentru Ilfov) unul din urmatoarele coduri CAEN: 4779, 4781, 4782, 4789,4791 sau 4799 sau orice activitate care se desfasoara la beneficiari / terti;
 • Stampila societatii;
 • Copie dupa Contractul de munca al reprezentantului sau copie dupa Actul constitutiv  (in cazul actionarilor) s-au imputernicire. Puteti descarca aici imputernicirea tip.

De la noi:

 • Copie dupa factura si chitanta prin care se face dovada achizitionarii casei de marcat;
 • Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achizitionat;
 • Copie dupa Certificatul de Garantie;
 • Copie dupa Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Doua exemplare a cererei tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale;
 • Descarca aici cererea tip pentru atribuirea numarului de ordine

Depunerea dosarului pentru D.G.F.P. Bucuresti se face pe Str. Dimitrie Gerota Nr. 13, Etj. 2,
Camera 212A, Sector 2 iar pentru judetul Ilfov, Str. Lucretiu Patrascanu Nr.8-10, Etj.1, Camera 116,
Sector 3.

Certificatul de Atribuire a Numarului de Ordine se elibereaza in 3 zile lucratoare.

5.2 . Fiscalizarea, instruirea si programarea articolelor se vor tarifa conform contractului de
service incheiat. Dupa obtinerea seriei fiscale, va rugam se ne contactati.

5.3. In maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care
apartine punctul de lucru pentru avizarea fiscalizarii. Dosarul va contine :

 • Declaratia de instalare in 4 exemplare;
 • Certificatul de la D.G.F.P in original si copie;
 • Cartea de interventii si Registrul Special;
 • Copie CUI;
 • Copie CIF (doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
 • Primul BON FISCAL si primul Raport Z.
 • Delegatie a persoanei care inregistreaza actele;

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a viza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de interventie vizata de A.F. a punctului de lucru;
 • Copie de pe declaratia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 • Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (numai daca firma d-stra este platitoare de TVA);
 • Delegatie a persoanei care inregistreaza actele;

5.4. In maxim 7 zile de la primirea noului Certificat de Atribuire a Numarului de Ordine, trebuie sa predate
un exemplar al Declaratiei de Instalare vizata la Administratia Financiara de sector in Str. Dimitrie Gerota
Nr. 13, Etj. 2, Camera 212A, Sector 2 ( doar pentru Bucuresti).

Descarca aici versiunea pdf

Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne  contactati