Procedura Schimbare

     PROCEDURA DE SCHIMBARE A LOCATIEI DE FUNCTIONARE A UNEI ASE DE MARCAT

Puteti descarca aici versiunea pdf

Pentru a schimba adresa de functionare a unei case de marcat sunt necesari urmatorii pasi:

Pasul 1. Predarea memoriei fiscale la Administratia Financiara de care apartine locatia initiala a punctuluide lucru. La Administratia Financiara trebuie sa prezentati:

Cartea de Interventii ((contine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata
durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele
utilizatorului} si Registrul Special al casei de marcat;
Certificarul de Inmatriculare al firmei – copie;
Certificat de inregistrare in scopuri TVA (CIF) – copie (daca e cazul);
Cerere catre Administratia Financiara de sector ( se completeaza la administratie);
Declaratie de instalare: original + copie;
Adresa D.G.F.P. : original + copie;
Stampila societatii;
CI al administratorului societatii sau a persoanei care preda memoria fiscala;
Delegatie a persoanei care preda memoria fiscala.

 Adresele administratiilor financiare le gasiti aici 

Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service – autorizat pentru aparatul respectiv, in prezenta unui inspector specializat.

Pasul 2. Achizitia unei noi memorii fiscale.

Pasul 3. Pentru modificarea Cerificatului de atribuire a numarului de ordine se depune un dosar la D.G.F.P a Municipiului Bucuresti ( sau resedinta de judet) de care apartine noul punct de lucru unde va functiona casa de marcat Acesta va contine:
cerere prin care se solicita transferarea casei de marcat pentru noul punct de lucru;
certificat de atribuire a numarului de ordine de la D.G.F.P in original;
copie dupa Procesul Verbal de predare a memoriei fiscale;
copie dupa CUI ( dupa CIF doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
copie dupa dovada noului punct de lucru ( certificat constatator, contract inchiriere etc.);
copie dupa Actul Constitutiv;
copie dupa BI/CI al adminstratorului;
stampila societatii;
in cazul in care au trecut mai mult de 30 de zile de la predarea memoriei fiscale, se depune o
adeverinta de nefiscalizare a casei de marcat, redactata de unitatea de service.

Va rugam sa retinetineti faptul ca la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care directia
respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Depunerea dosarului pentru D.G.F.P. Bucuresti se face pe Str. Dimitrie Gerota Nr. 13, Etj. 2,
Camera 212A, Sector 2 iar pentru judetul Ilfov, Str. Lucretiu Patrascanu Nr.8-10, Etj.1, Camera 116,Sector 3.

Certificatul de Atribuire a Numarului de Ordine se elibereaza in 5 zile lucratoare.

Pasul 4. Dupa obtinerea seriei fiscale, va rugam se ne contactati  pentru a stabili impreuna data si locul unde se va face refiscalizarea.

Pasul 5: In maxim 24 de ore de la refiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care apartine punctul de lucru pentru vizarea dosarului de fiscalizare. Acesta va contine :
Declaratia de instalare in 4 exemplare;                                                                               
Certificatul de la D.G.F.P in original si copie;
Cartea de Interventii si Registrul special;              
Copie dupa CUI;
Copie dupa CIF (doar in cazul firmelor platitoare de TVA);

 Adresele administratiilor financiare le gasiti aici 

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa mergeti pentru a viza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu urmatoarele acte:
Registrul special;
Cartea de interventie vizata de Administratia Financiara a punctului de lucru;
copie de pe declaratia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
Copie dupa CUI;
Copie dupa CIF (numai daca firma este platitoare de TVA);

Pasul 5: In maxim 7 zile de la primirea noului Certificat de Atribuire a Numarului de Ordine, trebuie sa predati un exemplar al Declaratiei de Instalare vizata, la D.G.F.P.

Puteti descarca aici versiunea pdf

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta