Procedura Fiscalizare

 PENTRU FISCALIZAREA UNEI CASE DE MARCAT

 SUNT NECESARI URMATORII PASI:                                                 

Dupa achizitionarea unei case de marcat trebuie intocmit dosarul ce se depune ulterior la Directia Generala a Finantelor Publice (D.G.F.P.) de judet, respectiv a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru (Atentie! Nu cea a sediului social!).

  Puteti sa descarcati versiunea pdf aici

Pasul 1 :

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:
De la firma dvs:

 • Copie dupa Codul Unic de Inregistrare (CUI);
 • Copie dupa Certificat de Inregistrare Fiscala (CIF) – doar in cazul firmelor platitoare de TVA;
 • Copie dupa dovada punctului de lucru unde va functiona casa de marcat (contract inchiriere, comodat, vanzare-cumparare, certificat constatator. Atentie! In situatia in care casa de marcat va functiona la sediul social, acest act nu mai este necesar!)
 • Copie dupa BI/CI al administratorului;
 • Declaratie pe propria raspundere in cazul in care casa de marcat se va utiliza in regim ambulant/volant. In acest caz trebuie sa existe in Actul Constitutiv unul din urmatoarele coduri CAEN: 4779, 4781, 4782, 4789, 4791 sau 4799.
 • Copie certificat constatator cu rezolutie si mentiuni pentru locul unde va functiona casa de marcat. 
 • Copie dupa Actul Constitutiv.
 • Stampila societatii.
 • Imputernicire din partea societatii.
 • Puteti descarca aici imputernicirea tip.

De la noi:

 • Copie dupa factura si chitanta prin care se face dovada achizitionarii casei de marcat;
 • Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achizitionat;
 • Copie dupa Certificatul de Garantie;
 • Copie dupa Procesul Verbal de sigilare a casei de marcat;
 • Doua exemplare a cererei tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale.
 • Descarca aici cererea tip pentru atribuirea numarului de ordine
 • Declaratie numar fiscal

NOTA: Va rugam sa retineti faptul ca la depunerea dosarului, la D.G.F.P. vi se pot solicita si alte documente pe care directia respectiva le considera necesare pentru completarea dosarului.

Depunerea dosarului pentru D.G.F.P. Bucuresti si Ilfov se face pe Str. Dimitrie Gerota Nr. 13, Parter, Camera 1, Sector 2 ( la achizitionarea unei case de marcat,intocmirea dosarului, fiscalizarea  este GRATUITA pentru orice client care a  achizitionat de la noi ).

Certificatul de Atribuire a Numarului de Ordine se elibereaza in 3 zile lucratoare.

Pasul 2 :
Fiscalizarea, instruirea si programarea articolelor sunt servicii oferite GRATUIT la punctul de lucru unde se instaleaza casa de marcat sau la sediul nostru, atat pentru Bucuresti, cat si pentru judetul Ilfov, fara a fi conditionati de incheierea unui contract de service tip abonament.

Dupa obtinerea seriei fiscale, va rugam se ne contactati  pentru a stabili impreuna data si locul unde se va face fiscalizarea. ( in cazul in care nu aveti o casa de marcat cumparata de la noi ).

Pasul 3:
In maxim 24 de ore de la fiscalizare trebuie sa va prezentati la Administratia Financiara de care apartine punctul de lucru pentru avizarea fiscalizarii.

Dosarul va contine :

 • Declaratia de instalare in 4 exemplare;
 • Certificatul de la D.G.F.P in original si copie;
 • Cartea de interventii si Registrul Special;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (doar in cazul firmelor platitoare de TVA);
 • Primul BON FISCAL si primul Raport Z.

Daca sediul social al firmei nu se afla in aceeasi raza teritoriala cu cea a punctului de lucru, trebuie sa
mergeti pentru a aviza Registrul Special si la Administratia Financiara unde isi are sediul social firma, cu
urmatoarele acte:

 • Registrul special;
 • Cartea de interventie vizata de A.F. a punctului de lucru;
 • copie de pe declaratia de instalare vizata de Administratia Financiara de la punctul de lucru;
 • Copie + original a certificatului de la D.G.F.P.;
 • Copie dupa CUI;
 • Copie dupa CIF (numai daca firma d-stra este platitoare de TVA);

Informatii utile :

 • Primele 50 de articole vor fi introduse manual, gratuit, de catre tehnicianul de service. In situatia in care aveti peste 50 articole, va rugam sa pregatiti o lista in format .xls si noi le vom transfera in casa de marcat, indiferent de numarul acestora, GRATUIT.. In functie de modelul acesteia, numarul maxim de articole ce pot fi programate este limitat. Va rugam sa trimiteti fisierul pe email cu minim o zi inainte de fiscalizare pentru a avea timp sa pregatim fisierul corespunzator pentru modelul casei de marcat achizitionat de dvs.
 • Copie a Declaratiei de Instalare vizata obligatoriu de Administratia Financiara de la punctul delucru unde se afla instalata casa de marcat, trebuie depusa la D.G.F.P., in maxim 7 zile de laprimirea Certificatului de Atribuire a Numarului de Ordine.
 • Un alt exemplar al Declaratiei de Instalare trebuie sa ajunga si la unitatea de service care a instalat casa de marcat.

Va recomandam ca inainte de achizitionarea unei case de marcat sa ne descrieti sumar tipul de
activitate al firmei pentru a va putea face o recomandare cat mai precisa.

FACILITATI oferite de SUNSYS SOFTWARE SRL:

 • Livrare GRATUITA

 • Fiscalizarea si instruirea personalului se ofera GRATUIT la punctul de lucru al clientului sau la sediul nostru;
 • Pregatirea dosarului pentru obtinerea Seriei Fiscale de la ANAF se face GRATUIT;
 • Garantie nelimitata pentru casele de marcat fiscale in baza contractului de service cu abonament;
 • Asistenta telefonica GRATUITA pentru clientii nostrii;
 • Pretul casei de marcat nu este conditionat de incheierea unui contract de service tip abonament;
 • Oferim cel mai complet si ieftin contract de service.  
 • Programarea articolelor in casa de marcat GRATUIT 

Descarcati versiunea pdf aici

Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne  contactati