Conectarea caselor de marcat la serverul A.N.A.F. - sunsys.ro

Calendarul conectarii la serverul A.N.A.F timpul ramas:

Contribuabili mari:
30.06.2021 Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici încadrați în categoria marilor contribuabili
Contribuabili mijloci si mici:
30.11.2021 Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici încadrați în categoria contribuabililor mici si mijlocii
 

Conform OpANAF nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează începând cu 31.03.2021.
Termenele limită de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:
– 30.06.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici încadrați în categoria marilor contribuabili;
– 30.11.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deținute de operatori economici încadrați în categoria contribuabililor mici si mijlocii;
– La momentul fiscalizării, dacă această operațiune se realizează ulterior datelor 30.06.2021,
respectiv 30.11.2021, în funcție de categoria operatorilor economici care dețin aparatele de marcat electronice fiscale.
IMPORTANT: toate categoriile de contribuabili se pot conecta începând cu 31.03.2021.

– Obligația de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală revine operatorilor economici.

Operatorii economici care utilizează aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone deservite de rețele de comunicații electronice au obligația trecerii aparatelor din regimul de funcționare cu profil 0, la regimul de funcționare cu profil 1.

Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmat de importul unui fișier XML

Fișierele de profil se generează de către sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și se pun la dispoziția tehnicianului de service într-o secțiune dedicată pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Importul fișierelor de profil, cele care asigura trecerea caselor de marcat in regimul de transitere OnLine a fisierelor XML ( trecerea din profilul 0 in 1, sau invers) , se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.

Mai jos regsiti documentele emise de ANAF in care se explica noutatile aparute prin conectarea caselor de marcat la server:

TIP FISIER DESCRIERE  
PDF

Ghidul de conectare a caselor de marcat – actualizat în data de 31.03.2021

DESCARCA

PDF

        Ordinul nr. 435/2021 – privind aprobarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale     

DESCARCA